USA statistik dödsfall bland unga barn i influensa samt årets svininfluensa

Statistik visar att  för USA är antalet dödsfall bland unga barn är högre med svininfluesan (H1N1) än för vanliga influensor. Från Dagens Nyheter fick vi i vecka 44 uppgifter om att antal döda barn i USA i svininfluensa är långt fler än dödsfall bland barn från vanlig influensa tidigare år. Det har framförts att Dagens Nyheter inte är helt pålitliga när det gäller statistik. Utan att värdera det konstaterar jag att de förefaller ha blandat ihop två olika åldersgrupper i sin artikel (dödsfall för barn jämförda med föregående år för unga barn). Nedanstående kompletterar därför med statistik från USA. Från CDC för att vara specifik (Centers for Diseease Control and Prevention). Det är den officiella myndighet i USA som veckovis samlar in uppgifter om svininfluensan från de olika delstaterna, och sedan publicerar offentliga uppgifter.

Statistiken hanteras lite annorlunda än i Sverige (SCB). CDC gör statistik per influensaperiod, inte per år. Varje influensaperiod omfattar slutet av ett år och början av ett annat. Uppdaterad statistik finns tillgänglig utan att behöva betala för den, och utges veckovis till skillnad från SCB. Nedan är en summerad tabell över dödsfall från CDC. Tabellen behåller säsongsbegreppet (antalet dödsfall under varje år avser säsongen som började det året), men tabellen skiljer mellan svininfluensan och vanliga influensor (CDC har svininfluensans dödsfall i statistiken både för 2008-2009 och 2009 och framåt. Tabellen nedan redovisar alla 2009 års svininfluensafall under  2009).

CDC rapport över dödsfall från svininfluensa bland unga barn i USA jämfört med från vanliga influensor 

I snitt brukar antalet dödsfall ligga kring 82. Före svininfluensan har antalet dödsfall inte varit över 88. Nu är antalet dödsfall från svininfluensan under 2009 redan på 224. Det är precis som i Sverige och Norge fler dödsfall i svininfluensan i de lägre åldersgrupperna än för vanliga influensor. Influensan slår annorlunda mellan åldersgrupperna än tidigare vanliga influensor. I de lägre åldersgrupperna är dödsfallen fler än med tidigare influensor, i Sverige mer än något av de senaste trettio åren som ingår i SCBs statistik över dödsfall. I USA tillkom det 14 nya dödsfall i denna åldersgrupp under vecka 50. Antalet rapporterade dödsfall från svininfluensa för veckorna före den nu rapporterade har ökat för många av de tidigare veckorna, så rapporteringen har en viss fördröjning. Därför, tolka inte diagrammets sista korta stapel som minskningen vecka 50, det är möjligt fler dödsfall rapporteras för vecka 50 senare. Men tron är att antalet nya dödsfall är på väg ner för denna våg av svininfluensan i USA då varje vecka färre nya dödsfall rapporteras, inklusive de dödsfall som avser tidigare veckor.

För den som vill titta på diagrammet från CDC inkluderas det nedan. Observera att siffrorna för 2008-2009 inkluderar inte bara vanlig influensa, utan även svininfluensa. På samma sätt, siffrorna från 2009 inkluderar några fall från vanlig influensa, inte bara svininfluensa. I tabellen ovan är dessa uppgifter separerade. Så ökningen av antalet dödsfall av svininfluensa ovan med 14 nya dödsfall för vecka 50 kan kompletteras med ytterligare 2 dödsfall av influensa inte identifierad som H1N1.

CDC diagram över antal dödsfall från svininfluensa och vanlig influensa bland unga barn 2006 till 2009

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: