Kina går vidare med förnyelsebar energi men utan CO2-skatt

I Sverige har fokus varit på att få till en CO2-skatt. Så hårt fokuserat att det framkommer som ett mål i sig självt, snarare än en metod att förbättra miljön. På klimattoppmötet enades man om alla punkter som förts fram, utom just CO2-skatten. Det har sedan blivit det enda man inom EU fokuserat på från klimattoppmötet. Ett antal av de stora länderna, däribland Kina, var villiga att göra instatser för miljön, men inte att föra in en CO2-skatt. Kina har nu presenterat sitt program, som mottagits positivt, utom från EU (som vill ha en CO2-skatt).

They plan on radically increasing the amount of energy that they will produce from renewable resources (wind, solar, and even nuclear) but will not agree to any caps on carbon emissions

I all sin enkelhet skulle de flesta kunna vara överens om att detta är vad man vill uppnå. I själva verket är det just för möjlighet till insatser inom sådana områden som man på klimattoppmötet beslutade både om snabbstarthjälp, och en klimatfond. Kinas plan är att årligen fördubbla den energi som kommer från förnyelsebara källor. En fördubbling varje år leder till en rätt explosiv ökning om den uppnås, och det leder till minskade utsläpp per producerad enhet. Det tillåter fortfarande landet att utvecklas och öka sin produktion, samtidigt som det minskar sina utsläpp. Det intressanta med planen är att till skillnad från en CO2-skatt bromsar det inte utvecklingen, eller hämmar konkurrenkraften för landet. Och det tillåter samtidigt de som driver företag i vinstsyfte att planera för en långsiktig strategi. Artikeln nämner att ett beslut redan är taget att till 2020 ha byggt en solenergianläggning på 20 Giga Watt. Om detta stämmer så motsvarar det ungefär 7 stycken Forsmark kraftverk.

Jämfört med en CO2-skatt är detta en intressant väg. CO2-skatten är svåradministrerad, den har funnits länge och inte visats görs någon nytta. Den har efter Climategate stoppats i Australien, och tillfälligt? stoppats i Frankrike. Den garanterar inte tillverkning av mer förnyelsebar energi, den garanterar bara en ökad kostnad för traditionell tillverkning. Företag med rättigheter får lov att sälja sina rättigheter, stänga sina fabriker, och flytta all tillverkning till länder som Kina och Indien, vilket företag anklagats för att göra/ha gjort. Oberoende av vilka företag som gör eller redan har gjort det, är frågan hur detta gör det bättre för de länder som betalar CO2-skatt? Svaret är enkelt, och det är skälet till att frågan drivits så hårt av de som redan har skatten: Ett land som har CO2-skatt förlorar i konkurrenskraft till de länder som inte för in CO2-skatt, eller som har CO2-rättigheter att dela ut.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: