CO2-skatten tillfälligt? stoppad i Frankrike eftersom den inte gör det den påstås vara till för

Frankrike hade planer på att föra in en CO2-skatt från 1:e Januari 2010. 29:e December stoppades den franska CO2-skatten. Detta då den föreslagna CO2-skatten bedömts strida mot franska konstitutionen. Dels då den bedömdes vara utformad på ett sådant sätt att den inte uppnår sitt påstådda syfte (minska CO2), dels då den bedömdes slå orättvist mellan olika CO2-utsläppande källor och därmed inte uppnå kraven på att fördelas jämnt och rättvist mellan olika CO2-utsläpp. För att stoppa den var 60 senatorer tvungna att gemensamt ta steget att lägga fram sina besvär för konstitutionsutskottet (Constitutional Council), som bedömde att CO2-skatten stred mot konstitutionen.

Sydsvenskan missade (inte oväntat) denna del i sin nyhetsrapportering. Istället lyckades man (hittade ingen länk) analysera ett upprepat förslag på att föra in Tobinskatten (i princip att beskatta alla valutatransaktioner, det vill säga ta betalt varje gång någon köper och säljer aktier, sätter in eller tar ut pengar, …):

Det är sunt förnuft att den sektor som skapat så stora problem  för medborgarna nu bidrar till att stödja klimatet

Intressant. Nu nämns Tobinskatten som ett sätt att stödja klimatet. Förra gången den utreddes, och förkastades, var den ett sätt att få pengar till sociala reformer. Sanningen är att Tobinskatten är en skatt. Ingenting annat. Den tar inte pengar från öronmärkta klimataktier, den slår rakt över på alla transaktioner, och Tobin själv tvivlade på idén med skatten som han gett namnet till.

Analysen i Sydsvenskan konstaterar att så länge inte alla i hela världen för in skatten, kommer den att bli svår att genomföra då den då slår hårdare mot de länder som fört in den. Därefter konstaterar den att Sverige, Danmark, Norge och Finland länge var de enda länderna med koldioxidskatt. Inte förvånande, när det gäller att föra in skatter är åtminstone Sverige och Danmark ofta snabbare än de flesta andra. Men ingen analys om vad det lett till för vår konkurrenskraft.

Hur illa utformad är vår CO2-skatt? Hur nära kommer vår CO2-skatt till att nå sitt mål, som formellt inte bara är minska CO2-utsläppen utan faktiskt påstås skall stoppa en temperaturökning påatådd som orsakad av människan? Hur många har undantag från CO2-skatt på sina utsläpp? hur påverkar den konkurrensen inom landet och jämfört med industri vi skall konkurrera med?

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: