För de som fortfarande tror på klimatbluffen, var fanns klimatmodellernas förutsägelser om kylan?

De som är ute mycket lyssnar på värderleksutsikterna. Det är i princip samma sak i alla länder. Väderförutsägelser stämmer sällan om förutsägelsen gäller för en tid längre än ett par dagar. Men de som tror på klimatbluffen tror på modeller som gör förutsägelser om hur det skall bli om 90 år… Detta trots att de modeller som gör förutsägelserna inte kan förklara de temperaturer vi hade förr, och trots att de fått göras om upprepade gånger för att de förutspått temperaturhöjningar som aldrig kommit (i själva verket har inte temperaturerna stigit statistiskt sedan slutet av 1990).

Sattelitbild som visar hur mycket kallare det är i europa än det brukar vara 

Bilden intill visar hur mycket kallare det under en del av December varit i snitt i Europa än under senaste decenniet, baserat på satellitmätningar under 10 års tid. Fördelen med sattelitmätningar är att de mäter temperaturen på land och till havs, inte bara i de stora städerna som IPCCs temperaturdata visats göra till en stor del. 

Vitt=neutralt, Rätt=varmare än vanligt, blått=kallare än vanligt. Grått=satelliten kunde inte mäta temperaturen på grund av molntäcken som låg kvar för länge. Det är lätt att se att kartan är mer blå än röd, faktiskt mer mörkblå än vit. Det intressanta är inte att det varit kallare, temperaturen svänger. Det intressanta är inte att de senaste två åren har vi slagit köldrekord i USA, Europa, England, Kina, … Det intressanta är inte att att alla dessa köldrekord slås samtidigtr som skräckscenarioförespråkarna berättar om hur mycket mer CO2 vi släpper ut och att världen därför kommer att bli varmare. Det intressanta är att klimatmodellerna inte förutspådde detta. Av alla dessa fantastiska klimatmodeller som en del tror kan berätta hur varmt det är om 90 år, eller 50, eller 40, eller … så kan skräckscenarioklimatmodellerna inte förklara kylan nu, lika lite som värmen under medeltiden. skräckscenarioklimatmodellerna kunde heller inte förutsäga den stora köldperiod som kom, inte med en framförhållning på några veckor, eller någon månad, eller … Gång på gång har skräckscenarioklimatmodellerna fått göras om för att temperaturökningarna vi sett ligger långt under vad de förutsäger vi skall se.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: