En summering av vad Climategate handlar om

Vad Climategate handlar om beror lite grand på vilken inställning man har. För många handlar Climategate om hur klimatbluffen, byggd på förvanskade data och politiskt beställda resultat, och styrda låtsasgranskningar av vetenskapliga dokument, har avslöjats genom att inre intriger kring byggandet av IPCCs rapporter har avslöjats, och delar av data och kod som används för att manipulera resultaten har gjorts synliga. För FN handlar Climategate om att undersöka vem som spred alla dessa uppgifter om förvanskningarna. Det är inte så underligt då den som tagit detta beslut i FN själv är under utredning för enorma ekonomiska vinster från klimatbluffen. Climategate handlar om hur forskare under politisk press tvingas bortse från fakta för att redovisa önskade resultat:

I know there is pressure to present a nice tidy story as regards ‘apparent unprecedented warming in a thousand years or more in the proxy data’ but in reality the situation is not quite so simple. … I believe that the recent warmth was probably matched about 1,000 years ago.
I grunden är det viktigt att skilja på vetenskap och på politik. IPCC är ett politiskt tillsatt organ, med uppgift att ge politikerna ett underlag för att kunna säga att vi behöver en CO2-skatt, då en sådan för med sig enorma eknomiska transaktioner. De ursprungliga rapporterna från IPCC visade på att det fanns många sätt att se på temperaturökningen, varvid IPCC fick i uppgift att gå tillbaka och göra skräckscenariot tydligt. Rapporter som IPCC använder bygger på data som inte görs tillgängliga för andra än de personer som är villiga att beskriva klimatskräckscenariot. De modeller som beskriver klimathotet bygger på kod och data som bara görs tillgängliga för de som är villiga att beskriva klimatskräckscenariot. I sin renaste form handlar Climategate om att om något skall redovisas som vetenskapligt skall det vara repeterbart via oberoende analyser, det vill säga även de som inte vill stå bakom klimatskräckscenariot skall ha tillgång til grunddatat som dessa rapporter bygger på, inte bara de data som förvanskats av de olika politiska underorganen till IPCC.
Climategate och de 30 års turer kring klimatbluffen som framgår från Climategate

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: