Också ryska data från CRU nu ansedda som förvanskade

Den 15:e December framställde ryska IEA att CRUs data för ryssland är vilseledande. Ryssland framställer att CRU har valt att bara ta med de väderstationer som visar en temperaturhöjning (25% av datat, stationer placerad runt växande städer). På det sättet framställs en temperaturhöjning som hade sett helt annorlunda ut om alla data tagits med. Dessutom utesluts temperaturdata från en stor (handplockad) del av Rysslands yta. CRU har gjort sig av med sitt grunddata och vägrar offentliggöra vilka stationer som ingår i deras kalkyler, vilket gör det svårt att se hur stor effekten av denna rättning blir. Steve McIntyre påpekar att detta är en del av det som finns nänt i Climategate mailen, och att det även är en del av uppgifterna som visar hur peer-review processen är satt ur spel.

Over 40% of Russian territory was not included in global-temperature calculations for some other reasons, rather than the lack of meteorological stations and observations.

The data of stations located in areas not listed in the Hadley Climate Research Unit Temperature UK (HadCRUT) survey often does not show any substantial warming in the late 20th century and the early 21st century.

The HadCRUT database includes specific stations providing incomplete data and highlighting the global-warming process, rather than stations facilitating uninterrupted observations.

Climatgate coh CRU undersöks inte av FN, men trots det har DOE förberett en undersökning av CRU.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: