Category Archives: Svininfluensan

Även i Sverige har vi lång fördröjning på rapportering av dödsfall från svininfluensa

Smittskyddsinstitutet uppdaterar en sida över dödsfall i svininfluensa. Expressen rapporterar idag om ett nytt dödsfall från svininfluensa, en 47-åring, och på smi finns detta för vecka 49. Men det finns fler förändringar. Det har kommit till rapportering om ett par dödsfall som inträffat tidigare och som inte stått i tidningarna. Det gör att det nu […]

Uppdaterad statistik om dödsfall i svininfluensa visar ett lugnt läge i Sverige

Uppgifter finns framme för vecka 46 i USA och vecka 48 i Sverige och Norge. I USA anses trenden ha vänt, men antalet dödsfall bland unga barn ökar snabbare nu än innan. Det är mest troligt beroende på att det tar tid för uppgifterna att komma in. De dödsfall som kom in i statistiken från […]

Myndigheterna har svårt med sitt ansvar för vaccineringen

Läser från aftonblade om myndigheternas syn på ansvaret för vaccineringen. Det som står som ett uttalande är ”Det är givetvis ett problem att somliga medborgare smiter före i kön, eftersom det sker på bekostnad av andra. Det är beklagligt, men Stockholms läns landsting ansvarar inte för enskilda människors beteende”. Det är en tänkvärd syn på […]

Sveriges, Norges och USAs statistik visar fler dödsfall från svininfluensan än från tidigare influensor i åldersgruppen under 55

Totala antalet dödsfall från svininfluensan är lågt jämfört med totala antalet dödsfall från andra orsaker inom ett land. Men i åldersgrupperna under 55 år inträffar i Sverige och utomlands många fler dödsfall orsakade av svininfluensa än vad som är vanligt under vanliga influensor. För olika länder finns det olika åldersgrupper offentligt redovisade, indelningen är inte […]

SSBs tabell över Norska dödsfall i tidigare influensor i åldergruppen under 60 år

Den här tabellen är SSBs detaljunderlag bakom diagrammet i förra inlägget. Man ser tydligt hur få dödsfall de vanliga influensorna resulterar i för åldersgruppen under 60 år, precis som för Sverige. Svininfluensa in Norge har i år orsakat 19 dödsfall i samma åldersgrupp,de  under 60 år. Jämför man år för år ser man att precis som […]

Även i Norge dör många fler i yngre åldrar av svininfluensan än under vanliga års influensor

SSB (Norges motsvarighet till statistiksa centralbyrån) noterar själva att det är stor skillnad på hur årets svininfluensa slår mellan åldrarna mot hur den brukar slå med vanliga influensor, och att antalet dödsfall för yngre personer är högre under svininfluensan än med vanliga influensor. Vanligt är att åldersgruppen under 60 år har en andel under 1.5% av […]

USA visar i offentlig statistik att fler unga barn dött i svininfluensan 2009 än av vanlig influensa tidigare år

Statistik från USA visar att antalet dödsfall bland unga barn är högre med svininfluesan än med vanliga influensor. Från Dagens Nyheter fick förra veckan uppgifter om att antal döda barn i USA i svininfluensa är långt fler än dödsfall bland barn från vanlig influensa tidigare år. Det har framförts att Dagens Nyheter inte är helt pålitliga […]

Svininfluensan är för åldersgruppen under 55 år dödligare än andra år i SCBs offentliga statistik avseende de senaste trettio åren

Som tidigare nämnts, det är möjligt att svininfluensan är den ofarligaste influensan för äldre (+55) på de senaste 30 åren. Det låter jag vara osagt. Statistik skall man hantera försiktigt och för de åldersgrupperna har vi ännu inte så tydliga uppgifter tillgängliga för Sverige. Men åldersgruppen under 55, den tas upp i tidningarna. De uppgifterna är därför lättare […]

Hur allvarlig är svininfluensan egentligen?

Sanningen är den att vi inte riktigt vet ännu. Troligen kommer vi heller aldrig att riktigt säkert få veta, såvida den inte till slut visar sig vara avsevärt mycket farligare än vanlig influensa. Detta inte ens om vi försöker avgöra hur farlig den är baserat på något så allvarligt och tydligt som inträffade dödsfall. Hur kan […]