Även i Norge dör många fler i yngre åldrar av svininfluensan än under vanliga års influensor

SSB (Norges motsvarighet till statistiksa centralbyrån) noterar själva att det är stor skillnad på hur årets svininfluensa slår mellan åldrarna mot hur den brukar slå med vanliga influensor, och att antalet dödsfall för yngre personer är högre under svininfluensan än med vanliga influensor.

Vanligt är att åldersgruppen under 60 år har en andel under 1.5% av dödsfallen från influensa i Norge. I år har åldersgruppen under 60 år över 80% av de norska dödsfallen från svininfluensa ( av de offentligt redovisade dödsfallen i alla fall). Det vill säga precis som i Sverige, och i USA, antalet dödsfall i låga åldrar är större i årets svininfluensa än under vanliga år. Likt  Sverige varierar dödsfallen för den redovisade tidsperioden mellan 0-4 dödsfall per år i åldersgruppen under 60 år. Norge har hittills haft fler dödsfall än Sverige i svininfluensa. Vid tiden för artikeln var det 14 dödsfall i åldersgruppen under 60 år. Sedan dess har det tillkommit ett antal dödsfall, 5 av dem i åldersgruppen under 60 år. Totalt 19 dödsfall från svininfluensan i Norge i åldersgruppen under 60 år.

I Norge är faktiskt deras version av statistiska centrabyrån, SSB, ute med uppdaterad offentlig information vad gäller dödsfall i influensor. De har en annan åldersindelning än statistiken från SCB. Man får lite information om det som i SCB är dödsfall i åldersgruppen 75+. Det norska SSB visar är att av de som normalt dör i influensan är det oftast de som är 80-89 år som dominerar. Därefter är det inte så stor skillnad i antalet dödsfall mellan gruppen 90 år och uppåt respektive gruppen 70-79 år. Under alla av SSB i artikeln redovisade år före svininfluensan utgör dessa tre grupper ihop den största delen av dödsfallen.

I snitt är antalet dödsfall i gruppen under 70 år under 3% enligt SSBs egen analys. Gruppen under 60 år utgör en mycket liten del av dödsfallen, normalt sett mindre än hälften av dödsfallen för hela gruppen 0-70år, det vill säga mindre än 1.5%. Jämför vi med Sverige enligt SCB finner vi en god överensstämmelse. I snitt är i Sverige andelen dödsfall i gruppen 0-54 år runt 1.0 % av totalt antal dödsfall för alla år i SCBs offentliga statistik från 1977 och framåt. Länderna är alltså relativt lika. Artikeln från SSB finns här.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: