SMHIs meterologer ser ett fortsatt klimathot, kylan är bara temporär och den globala uppvärmningen har inte kommit av sig

Tror de flesta kan hålla med om att lite varmare ibland och lite kallare ibland är det normala. Hittills har klimatbluffens förespråkare förespråkat något annat, nämligen att det finns en ökning med utsläpp av koldioxid på 30 procent per år, och att det driver klimatet till höga temperaturer. De klimatmodeller som används för skräckscenariot har inte utrymme för några stora temperaturminskningar nedåt efter 10 år, 20 år, 30 år med ökande koldioxidutsläpp. I skräckmodellerna finns det ingenting som ger underlag för för att klimatet plötsligt skall bli så kallt att vi på norra halvklotet slår köldrekord på köldrekord (vi pratar inte om kallare än vanligt, vi pratar om köldrekord, det kallaste vi upplevt sedan vi började skriva ner temperaturerna, vi pratar inte bara om kallare än i fjol). Man kan inte både tro på att koldioxoden är faktorn som driver värmen till den grad att vi måste föra in en kooldioxidskatt för att hindra jordens uppvärmning, och samtidigt, utan att koldioxiden minskat, se det som naturligt att vi har temperaturer som är de kallaste vi haft. Förklaringarna på den nuvarande kylan är dessutom så nära rundgång man kan komma. Till exempel:

Just nu har vi en köldpol över Skandinavien som gör att det blir kallt i marken. Vi har en klar himmel och det är vindstilla eller bara svaga vindar. Dessutom har vi ett snötäcke på marken som bidrar till kylan

Jaha? Så förklaringen till varför det är så kallt nu istället för den varmaste Januari någonsin, som förutspåtts av klimatbluffens klimatmodeller, är att marken är nedkyld och att snön bidrar till kylan? Det är verkligen att gå i cirklar.

Det kan skrivas om till att ”I själva verket är det jättevarmt, men på grund av kylan från marken och snön upplever Ni det som kallare än vanligt trots att det är varmare än vanligt”. Det är förfärligt likt argmentet för hur 1998-2010 trots all koldioxid som i klimatbluffens modeller förutsätts vara det som styr värmen i klimatet inte sett ökande temperaturer. Det har man försökt förklara med att för tillfället är vi i en lång köldperiod, men det enormt varma klimatet har gjort att vi inte märkt det, värmen är så hög att vi inte märker kylan. Det kombineras nu med att vi är i en värmeperiod, men kylan som vi har gör att det blir så kallt att vi inte märker värmen. Behovet av att driva skräckscenariot överskuggar sans och förnuft. 

När det just nu är svårt att argumentera om klimatmodellernas värmeförutsägelse tar man upp andra saker:

Däremot finns det andra tecken som oroar alltmer, såsom den ökande isavsmältningen och de stigande havsnivåerna.

Nå, men hur olikt är det att driva frågan om att klimamodellerna ändå är rätt trots att de återigen haft fel? Den ökande isavsmältningen är ju till exempel något som vi har så länge det blir varmare. De stigande havsnivåerna är något vi har så länge isen smälter, det vill säga så länge det blir varmare. Så det som sägs är återigen samma sak, att även om det inte syns att det är varmare skall vi oroa oss för effekterna av att det blir varmare. Men det är inte vad det handlar om. Det är inte frågan om det blivit varmare eller inte sedan slutet av lilla istiden som är den stora frågan (de flesta kan inse att om man säger sedan slutet av lilla istiden ligger det på något sätt en tanke på att det blivit varmare sedan dess, annars hade det hetat något i stil med kvar i lilla istoden, eller starten på stora istiden).

Den stora frågan är om temperaturhöjningen vi sett är orsakad av människan, och i så fall om den kommer från koldioxiden. Den stora frågan är om klimatbluffens klimatmodeller stämmer eller inte. När de ständigt och jämnt måste göras om för att de inte kan förklara de temperaturer vi haft före lilla istiden, eller de temperaturer vi ser trots koldioxidsutsläppen kan de inte anses som troliga. De som driver frågan om koldioxidskatten försöker på något sätt driva tanken att vi skall tro på förutsägelser om hur klimatet blir om 100 år, baserat på att det finns en enda faktor som avgör klimatet om 100 år, den beskattningsbara koldioxiden. Detta samtidigt som modellerna som gör förutsägelserna inte klarar av att förutsäga temperaturen nästa månad eller nästa vecka.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: