Sydsvenskan lär inte ha någon artikel om FNs klimatpanels ordförandes eventuella jäv

Rajendra Pachauri, ordförande för FNs klimatpanel, misstänks ha enorma personliga intressen av CO2-handel. Sådana saker tiger Sydsvenska dagbladet helst ihjäl, i likhet med många andra där målet överskuggar intresset att informera. Information som hade varit högintressant om det inte hade handlat om fel person kommer inte fram i tidningarna. De som har tillgång till annat än de ensidigt vinklade papperstidningarna har tidigare fått läsa många häpnadsväckande inslag om hur FN har hanterat (misshanterat) både processer och information. Man har också fått följa hur FN ignorerat Climategate, till att FN beslutat att undersöka Climategate, till att FN har belsutat att dra tillbaka sin undersökning av Climategate.

Nu har Christopher Booker and Richard North på Telegraph presenterat en artikel om Pachauris personliga vinster av att IPCC lyckas hålla CO2-skatten om ryggen. Pachauri har ett företag genom vilket hans inkomster går. Det företaget lämnar inga offentliga redovisningar om vare sig detaljer i sin ekonomi, eller utbetalningar till Pachauri. En av de mäktiga i världen, ordförande för en enhet som redovisar vinklad och förvanskad information som leder till att hålla CO2-handeln vid liv, tjänar enorma personliga pengar på CO2-handeln, som telegraph uttrycker det:

No one in the world exercised more influence on the events leading up to the Copenhagen conference on global warming than Dr Rajendra Pachauri, chairman of the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and mastermind of its latest report in 2007

Hur rimligt är det att världens mest inflytelserika representant för klimatskräckscenariot kan tillåtas ha enorma personliga ekonomiska och företagsmässiga vinster och beroenden av att klimatskräckscenariot hålls vid liv?

Det som är oroande är att detta inte kommer fram. Det som är ännu mer oroande är att när det kommer fram tas det inte upp av tidningarna. Detta är ännu en sak som det hade skrivits löpmeter om om det hade handlat om någon annan, inom ett annat område. Men nu är det tyst i ”main stream media”. 

What has also almost entirely escaped attention, however, is how Dr Pachauri has established an astonishing worldwide portfolio of business interests with bodies which have been investing billions of dollars in organisations dependent on the IPCC’s policy recommendations.

These outfits include banks, oil and energy companies and investment funds heavily involved in ‘carbon trading’ and ‘sustainable technologies’, which together make up the fastest-growing commodity market in the world, estimated soon to be worth trillions of dollars a year.

För de som läst om stora indiska bolag är Tata group välkänt. Pachauri är ”director general” för Tata energy Research Institute, numera omdöpt till The Energy Research Institiute. Fram till i år har Parauchi varit chef för National Thermal Power Generating Corporation, Indiens största elleverantör. 2005 startade Parauchi GloriOil, ett företag i Texas specialiserat på att pumpa upp olja ur marken när oljefälten blivit så tomma att de inte kan få upp oljan på vanligt sätt.

Parauchi är involverad i TERI Europe, baserat i London, där vi även plötsligt hittar Sir John Houghton, före detta chef för UK Met Office som levererar data och rapporter till IPCC. Det företaget kör ett projekt kring bio-energi, finansierat av EU. Ett annat projekt, finansierat av engelska Department of Environment, Food and Rural Affairs, och det tyska försäkringsföretaget Munich Re, studerar hur indisk försökringsindustri (exempelvis Tata group), kan vinna på att exploatera de risker som förväntas komma om klimatskräckscenariorna slår in.

TERI’s Washington, baserat i Nord amaerika och med Pachauri som ordförande ligger mitt emellan vita huset och Capitol, och är en lobbyist organisation med syfte att 

“sensitise decision-makers in North America to developing countries’ concerns about energy and the environment”.

Pachauri ingår i advisory board för Chicago Climate Exchange, världens största och mest lukrativa CO2-handels plats i världen. Likaså i Siderian, ett San Francisco baserat venture capital företag som specialiserar i ‘sustainable technologies’. Pachauri är också rådgivare till Credit Suisse bank och till Rockefeller Foundation. Rajendra Pachauri ingår i styrelsen för Nordic Glitnir Bank. Pachauri är ordförande för Indochina Sustainable Infrastructure Fund. Pachairu är director för International Risk Governance Council i Geneve, som är skapat av två av europas största elföretag, EDF och E.On, med syfte att promota bio-energi. Prachauri är strategisk rådgivare åt  New York investment fund Pegasus. Pachauri är ordförande för advisory board till Asian Development Bank, som är starkt involverade i ”CDM trading” (CO2-handel). 

Pachauri innehar fler poster än så. Vad tjänar han på det? Det är hemligt. Inte ens FN berättar vad han har i lön, långt mindre alla företag som han jobbar för:

One subject the talkative Dr Pachauri remains silent on, however, is how much money he is paid for all these important posts, which must run into millions of dollars. Not one of the bodies for which he works publishes his salary or fees, and this notably includes the UN, which refuses to reveal how much we all pay him as one of its most senior officials.

Huvudfrågan är hur stark kopplingen är mellan hans roll som ordförande för IPCC och hans persoliga vinning:

But the real question mark over TERI’s director-general remains over the relationship between his highly lucrative commercial jobs and his role as chairman of the IPCC.

TERI have, for example, become a preferred bidder for Kuwaiti contracts to clean up the mess left by Saddam Hussein in their oilfields in 1991. The $3 billion (£1.9 billion) cost of the contracts has been provided by the UN. If successful, this would be tenth time TERI have benefited from a contract financed by the UN.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: