About

När jag var ung berättade en av lärarna att ”vinnaren skriver historien”. När jag blev äldre fick jag lära mig att det är de som ”får lov att beskriva historien” som kommer att bli vinnarna. Politik handlar mycket om att skriva historien, eller som det uttrycks på MIT ”lyckas bli den som definierar problemet”. Förr i tiden hade Sverige två statliga TV-kanaler, och det var lätt för politikerna att bestämma vilken information vi skulle få. Den tiden är förbi, men fortfarande kontrolleras informationsflödet till mycket stor del av några få. Det har tidigare krävts mycket resurser för att föra ut budskap till många så det är fortfarande ett flöde ”från de mäktiga till folket”. Detta utnyttjas bland annat till att dölja information, bland annat till att förvrida information, och bland annat till att skrämma upp med information.

Jag tror att tiden nu är kommen när detta kommer att ändra sig. Det kommer att bli svårare att dominera informationsflödet, och det kommer att bli svårare att föra ut ett meddelande till alla. Jag tycker jag fått många frågor belysta mycket bättre genom den information som olika personer fört ut som ett komplement till mainstream medias ofta ganska ensidiga bevakning.

Detta är mitt bidrag till ökad information vid sidan av main stream media.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: