Wikipedia är fantastiskt men inte ens den kan stå emot systematisk klimatförvanskning

Wikipedia används av allt fler människor. Den har länge varit en av de stora källorna till objektivt samlad information. Ibland fallerar denna objektivitet dock. Speciellt i samband med klimatbluffen har det påvisats hur systematisk förvanskning görs av Wikipedias artiklar enligt känd massmediemodell (ta bort sådant du inte vill folk skall läsa, låt bara de skriva som har ett budskap som passar dig) till slut ger en helt annan bild än den hade gjort om wikipedia fått fungera genom opartisk redovisning av båda sidor av saken genom massorna som det är tänkt. Så mycket mediakontroll är inte lätt, det kräver en stor mängd energi, och mycket övervakning och bearbetning, annars tar massornas information till slut över.

William Connolley har fått epitetet ”Wikipedias green doctor” efter att ha påståtts modifierat 5428 artiklar i Wikipedia så att de följer ett klimatskräckscenario och så att alla spår av andra åsikter försvunnit (bland annat genom att helt ta bort 500 artiklar). Exempel på saker som i Wikipedia ser annorlunda ut nu än för några år sedan är lilla istiden som vi precis lämnat bakom oss, och den varma perioden under medeltiden (mailen från Climategate visar att information om dessa måste bort eftersom det med dessa kvar inte går att säga att den värme vi har nu är högre än förr och inte heller att vi inte tidigare sett en liknande temperaturstegring).

Connolley tog bort kylan ur lilla istiden från Wikipedia 2003-02-14, värmen ur ”Medieval Warm Period” från Wikipedia 2003-08-11. Han har skrivit om artiklar om global uppvärmning, växthuseffekten, om temperaturdata, om klimatmodeller, om teorier om nedkylning, och om många av motståndarna till klimatskräckscenariot. Totalt 5428 artiklar enligt loggarna.

William Connolleys aktiviteter ledde till att han fick restriktioner på Wikipedia. Han kunde inte längre göra mer än ett enda revoke per dag. Detta för att han av Wikipedia dömts för att ha brutit mot reglen om opartiskhet:

Neutral point of view (NPOV) is a fundamental Wikimedia principle and a cornerstone of Wikipedia. All Wikipedia articles and other encyclopedic content must be written from a neutral point of view, representing fairly, and as far as possible without bias, all significant views that have been published by reliable sources. This is non-negotiable and expected of all articles and all editors.

William Connolley har sedan dess fått verka som administrator på Wikipedia, varvid ovan begränsning om för många ändringar inte gäller. Detta har fortsatt ge många effekter, både på artiklar William Connolley ändrat, eller tagit över, men också på meningsmotståndare som plötsligt förlorat sin rätt att överhuvud taget skriva på wikipedia. Efter många kontroverser kom sedan beslutet att ta bort William Connolley som administratör på Wikipedia. Som det står i beslutet bekräftas det på Wikipedias egen sida om honom.

In September 2009, the Wikipedia Arbitration Committee revoked Mr. Connolley’s administrator status after finding that he misused his administrative privileges while involved in a dispute unrelated to climate warming. This has now been added to his article

Men hur det än går till, har det hittills visat sig hopplöst att få till förändringar på de sidor som William lagt vantarna på under sina år som administratör. Det gäller saker som ”Mediewal Warm Period” och hockeyklubbegrafen, en av de saker som tydligt tas upp i Climategatemailen. Dessa har i perioden 19:e December till 22:e December uppdaterats mer än 50 gånger av olika personer på Wikipedia. Varje gång har ändringen tagits bort, ofta inom loppet av två minuter. Hittills har det varit omöjligt att få dem att innehålla ens en referens till skuggan av ett tvivel, och för tillfället har William Connolley frusit sidorna så att inga ändringar, ens under två minuter, är möjliga. Samma sak gäller även information om de ändrade 5428 artiklarna.

Vem vet, kanske någon dag att William Connolley och hans stab inte längre har full kontroll på dessa artiklar? För det är väl ingen som tror han orkar allt detta dygnet runt helt på egen hand?

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: