Monthly Archives: november 2009

sydsvenska dagbladet mörklägger climategate?

Fick just sydsvenska dagbladet som på tre sidor i A-delen går igenom klimathotet. Sydsvenskan har vad jag vet inte tagit upp climategate. Det tar i detta numret heller inte upp climategate. Söker man på google efter sydsvenskan och climategate får man inga träffar som kommer från sydsvenskan. Är man betalande prenumerant av sydsvenskan och tror […]

Även i Australien diskuteras hur korrekta data från klimathotet är

Klimatforskning väcker känslor. Climategate är om hur mycket dessa känslor egentligen påverkat de framställda klimathoten. I svenska media skrivs väldigt lite. DN hade precis en artikel som är så förvånande tam på området att den som skrev den noterade att det han skrev förmodligen skulle leda till en massa diskussioner. En av slutsatserna i artikeln […]

Myndigheterna har svårt med sitt ansvar för vaccineringen

Läser från aftonblade om myndigheternas syn på ansvaret för vaccineringen. Det som står som ett uttalande är ”Det är givetvis ett problem att somliga medborgare smiter före i kön, eftersom det sker på bekostnad av andra. Det är beklagligt, men Stockholms läns landsting ansvarar inte för enskilda människors beteende”. Det är en tänkvärd syn på […]

”Climategate” eller klimathot? Hur säkra är forskarna?

Läst lite om ”climategate”. Läst lite av breven från forskningscentralen. Tycker inte de ger en så klar bild, blir spännnade att se var detta landar. Verkar inte vara någon som ifrågasättet att breven är äkta, men det är inte samma sak som att det är säkert att någon av de inblandade försöker lura någon att tro […]

Sveriges, Norges och USAs statistik visar fler dödsfall från svininfluensan än från tidigare influensor i åldersgruppen under 55

Totala antalet dödsfall från svininfluensan är lågt jämfört med totala antalet dödsfall från andra orsaker inom ett land. Men i åldersgrupperna under 55 år inträffar i Sverige och utomlands många fler dödsfall orsakade av svininfluensa än vad som är vanligt under vanliga influensor. För olika länder finns det olika åldersgrupper offentligt redovisade, indelningen är inte […]

SSBs tabell över Norska dödsfall i tidigare influensor i åldergruppen under 60 år

Den här tabellen är SSBs detaljunderlag bakom diagrammet i förra inlägget. Man ser tydligt hur få dödsfall de vanliga influensorna resulterar i för åldersgruppen under 60 år, precis som för Sverige. Svininfluensa in Norge har i år orsakat 19 dödsfall i samma åldersgrupp,de  under 60 år. Jämför man år för år ser man att precis som […]

Även i Norge dör många fler i yngre åldrar av svininfluensan än under vanliga års influensor

SSB (Norges motsvarighet till statistiksa centralbyrån) noterar själva att det är stor skillnad på hur årets svininfluensa slår mellan åldrarna mot hur den brukar slå med vanliga influensor, och att antalet dödsfall för yngre personer är högre under svininfluensan än med vanliga influensor. Vanligt är att åldersgruppen under 60 år har en andel under 1.5% av […]

USA visar i offentlig statistik att fler unga barn dött i svininfluensan 2009 än av vanlig influensa tidigare år

Statistik från USA visar att antalet dödsfall bland unga barn är högre med svininfluesan än med vanliga influensor. Från Dagens Nyheter fick förra veckan uppgifter om att antal döda barn i USA i svininfluensa är långt fler än dödsfall bland barn från vanlig influensa tidigare år. Det har framförts att Dagens Nyheter inte är helt pålitliga […]

Svininfluensan är för åldersgruppen under 55 år dödligare än andra år i SCBs offentliga statistik avseende de senaste trettio åren

Som tidigare nämnts, det är möjligt att svininfluensan är den ofarligaste influensan för äldre (+55) på de senaste 30 åren. Det låter jag vara osagt. Statistik skall man hantera försiktigt och för de åldersgrupperna har vi ännu inte så tydliga uppgifter tillgängliga för Sverige. Men åldersgruppen under 55, den tas upp i tidningarna. De uppgifterna är därför lättare […]

Hur allvarlig är svininfluensan egentligen?

Sanningen är den att vi inte riktigt vet ännu. Troligen kommer vi heller aldrig att riktigt säkert få veta, såvida den inte till slut visar sig vara avsevärt mycket farligare än vanlig influensa. Detta inte ens om vi försöker avgöra hur farlig den är baserat på något så allvarligt och tydligt som inträffade dödsfall. Hur kan […]