CRU har faktiskt inte kvar originaldata för sina klimathotsrapporter

I debatten om climategate likväl som klimathotet är den grundläggande frågan om det finns någon trovärdighet i att temperaturökningen på jorden är ovanlig, i huvudsak skapad av människan, och om CO2 är den viktiga faktorn för att hindra den. Det som startade Climategate var läckta email och dokument som väckte frågan om klimatdata från skräckscenarioförespråkarna hanterades på ett vetenskapligt sätt. Det finns ett par enkla grundsaker som skall vara uppfyllda för att något skall anses som vetenskapligt. Ett är att resultaten kan återskapas. Och det kan de inte CRU har erkänt att de inte har kvar oiginaldata som deras klimatmodeller bygger på. I de kritiserade emailen skriver forskarna att de hellre gör sig av med rådata än låter skeptiker få värdera hur deras modifierade data har kommit till. I verkligheten har de nu erkänt att de har gjort sig av med rådata, de har till och med publicerat det på sin webbsida (vilket jag inte hittat eftersom de senare modifierat den texten, så jag har bara bara referenser till det). Så allt som finns som underlag för klimathotsmodellerna på CRU är de data CRU har modifierat på olika sätt, inte originaldata. Det finns uttalanden från CRU att alla data de använder är tagna från andra källor så att de går att återskapa. Det är bara en teori (då det finns andra referenser som visar att även grunddata modifieras), och CRUs uttalande är på inget sätt ett sätt en garant att grunddatat bakom CRUs modeller finns, eller går att återskapa.

Ett argument mot att CRU inte ar kvar sina data framställs ibland, till exempel sist i denna artikel anger sydsvenskan ”Universitet East Anglia påstår på sin hemsida att 95% av den data som forskarna använder för att rekonstruera klimatet är offentlig”. Detta är mer politik än vetenskap. På den sidan står det just nu bland annat: ”“…We are grateful for the necessary support of the Met Office in requesting the permissions for releasing the information but understand that responses may take several months and that some countries may refuse permission due to the economic value of the data, …”. Så vad det står är att datat som användes för att skapa de serier som klimathotsforskarna använder har begärts att göras offentligt, men det är just nu inte tillgängligt för andra än utvalda, och att kanske inte allt kommer att bli offentligt. Detta är exakt det som varit kritiken. Att det som används är anpassade data, och att originaldatat som användes för att skapa dessa ändrade dataserier inte finns kvar att jämföra med på CRU, så det går att se hur troligt det är att de serierna är pålitliga. Det står inte att CRU har kvar originaldatan och kan jämföra sina förändringar mot den ursprungliga verkigheten. Ett tidigare exakt citat från Phil jones kring dessa data:

Since the 1980s, we have merged the data we have received into existing series or begun new ones, so it is impossible to say if all stations within a particular country or if all of an individual record should be freely available. Data storage availability in the 1980s meant that we were not able to keep the multiple sources for some sites, only the station series after adjustment for homogeneity issues. We, therefore, do not hold the original raw data but only the value-added (i.e., quality controlled and homogenized) data.

I tolkad klartext alltså: Vi modifierade data till det vi ansåg var korrekt. Vi har bara kvar vår version.

%d bloggare gillar detta: