Bra exempel på vinkling mot alternativa media i Svd 2016-01-08

I dagens ledare på Svenska Dagbladet, också utsänd på twitter, ”släpp fram experterna” lyckas SvD  ge mycket bra exempel på hur gammelmedia vinklar nyheter. Nedan sammanställning kondenserar deras artikel (men bara lite grand) för att fokusera bara på vinklingen, inte resten av innehållet, se läsguide under:

svd-vinklad-ledare-20160108

Redan i andra meningen av SvDs artikel kommer vi till ”sociala problem och desperation har…”. Det handlar inte om rubriken släpp fram experterna, det handlar om att snabbt peka på populism som ett utkast av desperation. Intressant är att ordet populism likt så mycket annat håller på att ges en ny innebörd av gammelmedia.

Nå, ett par meningar till, och vi är åter på spåret. ”Den stora frågan är hur det kommer sig att så många efterfrågar nya faktakällor” snabbt följt av ”traditionella auktoriteter har misslyckats med att leva upp till ideal om objektivitet och neutralitet”. Bra fråga, och en bra slutsats. Det är dessa två som är kärnan. De borde vara starten och slutet på resonemanget som guidar slutsatserna. Det är detta som gammelmedia misslyckats med. Det var deras roll att bevaka omvärld och politiker.

Nu följer ett exempel på hur media påstod att Brexit skulle leda till ekonomiska problem, När det fanns experter som sa både att det kunde gå bra och det fanns experter som sa det kunde gå dåligt. Typiskt bra exempel, man väljer i gammelmedia att föra fram bara experter som stämmer med det man vill att folk skall tro och tycka. Inget underligt med det, så länge man inte är finansierad via skatt.

Här kommer nästa vinkling ”det finns inget försvar för att sprida påhittade uppgifter” följt av ”men att mediekonsumenter även i Sverige sökte efter alternativa nyhetskällor om USA-valet är lätt att förstå”. Det finns ingen koppling mellan dessa två delar av en och samma mening. Inte ens en koppling till det man skrivit innan. Nyss beskrev man hur gammelmedia spred vinklade sanningar. Därefter kommer man till att det inte finns ett försvar för sådant. Och landar i slutsatsen att man trots allt skall förstå de som läser alternativa media. På något sätt, utan någon som helst överensstämmelse med innehållet i artikeln, har man nu gjort en koppling till att de som läser alternativa media bedras av påhittade uppgifter, alternativt är med och driver fram behovet av påhittade uppgifter. Stopp! Det var så att man mnyss beskrev att de inte fick dem via gammelmedia, inte att deras beteende drev fram falska uppgifter.

Tillbaka på spåret igen tar man nu upp exempel på gammelmedias vinkling av valet från USA: ”Valbevakningen i exempelvis Sveriges Television framstod närmast som en lydig kugge i Hillary Clintons kampanjmaskin”. Det gällde inte bara SVT, det gällde större delen av gammelmedia större delen av tiden. Hur som helst, man ger exempel på hur vinklat det var, och att man förstår att folk nu måste leta efter mer neutrala expert kommentarer. Och så vinklingsvurpa igen. Direkt efter drar man slutsatsen att ”de påhittade nyheterna som sprids på nätet kommer inte att försvinna”. Vad? Exemplen var återigen från gammelmedias vinklingar. Slutsatsen var återigen riktad mot alternativa medias pålitlighet. Ovanpå det bygger tanken på att det finns experter som vet, som har rätt, och att man kan hitta dem och förstå vilka de är. Ett typiskt elitiskt/globalistiskt tänkande.

 

One Trackback

  1. By autobiography examples for scholarships on april 20, 2019 at 7:01 e m

    autobiography examples for scholarships

    Bra exempel på vinkling mot alternativa media i Svd 2016-01-08

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: