Klimathotet är en politisk kampanj med vissa vetenskapliga inslag

Med skräck, men även fascination, ser jag hur ohämmat propagandamaskineriet kör vidare. Skräckscenariomaskineriet har visat hur man får ut ett budskap. Man blåser upp saker till orimliga propotioner, och ignorerar alla fakta och alla diskussioner och allting som inte hjälper till att blåsa upp sckräckscenariot. Skräckscenarior säljer, både budskap men även prenumerationer. Är skräckscenariot tillräckligt stort syns inte dess smala fundament (dess veka del) under dess enorma kropp. Var finns de media som belyser båda sidorna av saken? Var finns en sammanställning god nog för att hjälpa en bilda sig en uppfattning? Svaret finns inte bland TV-stationerna och inte bland papperstidningsprenumerationerna, dessa driver egna långsiktiga mål. Svaret finns på webben, möjligen också bland lösnummertidningarna. Hur hittar man rätt i denna sörja av propaganda, ens om man letar på webben? Det finns nog inget bra svar, inget tryggt svar, till och med 5428 artiklar i Wikipedia har modifierats av en nu avsatt administrator. Det finns inget bra svar mer än att genom att lägga mycket tid, och att inse att man tittar på världen till stor del genom en propagandamaskins konstgjorda ögon. En propagandmaskin som likt politiken insett att nyckeln till propagandaframgång ligger i att lyckas bli den som definierar och beskriver problemet. Och att hetsa folk till att tro på dess enorma vidd.

Sydsvenskan lyckas som vanligt formulera det som först liknar en stollighet, men som när man läser det med propagandamonstret i minnet blir en starkt träffande förklaring:

”Många kommer att känna sig åsidosatta, men i en sådan mindre krets av centrala aktörer är utsikterna att enas större”

Meningen ovan innehåller esensen. Utsikterna att göra rätt blir inte större, men utsikterna att lyckas. Tyvärr då med lyckas sett ur det smala pespektivet ”vad man själv eller den lilla gruppen ville”. Bildar man bara en lagom liten grupp, och slipper de som ser hela bilden, kan man driva sin sak mycket effektivare. Skräckscenariomaskinen har gett många bakom den blodad tand, och smaken av blod har fått monstret att vilja gå mot nya byten. Hur svårt är det inte att driva en fråga om man måste vara objektiv, hur mycket lättare blir det inte om man sovrar bland materialet och visar bara det som stämmer med den bild man vill visa?

Klimattoppmötet innehåller i sin totalbild alla dessa element. Vad man än tror om klimathotets huvudorsak (är människan den som påverkar temperaturen mest, och är det då koldioxoden som är det farligaste, och i så fall hur förklarar man att före människan var temperaturen högre och svängde lika snabbt) så har klimatmötet som sådant, och framförallt rapporteringen omkring det, visat alla de inslag som propagandamonstret står för. Demonstrationer har stoppats. Inte bara demonstrationer som många skulle kunna enas om innebar faror, utan även fredliga demonstrationer som försökte föra fram ett budskap har stoppats, hejdade i preventivt syfte (budskapet hade förvirrat den bild som klimattoppmötet ville fokusera på). Climategate har effektivt tystats ner av de flesta massmedia. Inte för att det hade lett till upplopp, utan för att redovisa climategate hade förvirrat den bild som klimatskräckscenariomonstret vill driva genom att visa hur vekt fundament det enorma monstret står på. Reportrar har stoppats under frågestunder. Samma sak gäller rapporteringen av det nu framtagna klimatavtalet, som innehåller alla de delar som före och under klimatmötet hyllades som de som var målet, med enda undantaget att CO2-skatten inte gjordes till en del av avtalet, den får länderna själva fylla i målen för, men därefter följs och drivs målen gemensamt.

Är det någon därute som tror att vi inte haft istider före denna? Och att temperaturen då inte har varierat före människan lika mycket som idag? Är det någon som tror att när sydsvenskan skriver ”enligt Mann har temperaturen under århundranden varit tämligen stabil och först under senare decennier börjat skjuta i höjden” tror de inblandade att temperaturen tidigare varit stabil? Och om de verkligen trodde det, skulle de då var de mest lämpade för att bilda grunden för

”ett nytt internationellt samarbete mellan klimatprogressiva länder”

där denna ”progressiva klimatallians” skulle göra rätt saker genom sin större föståelse av klimathotet? Är det någon som tror att när IPCCs ordförande, Rajendra Pachauri, presenterar i Köpenhamn gör han det ovetande om att det han påstår inte är vedertagna sanningar? Gör man det så underkänner man samtidigt motargumenten, vilket innebär att man valt att tro på en viss del av vetenskapen, men att tro att den andra delen av vetenskapen inte vet vad de talar om. Sanningen är att vetenskapen inte har en tydlig klimatmodell som fungerar, sanningen är att det budskap som basuneras ut är inte vetenskapens budskap, utan ett politiskt budskap, där vetenskapslägret är splittrat, men politikerna åtminstone i små länder som Sverige står eniga. Står vi eniga för att vi vet mer? Står de stora länderna emot för att deras ledare har mindre makt eller kraft än våra ledare? Det är att underskatta de stora länderna. Sverige står enat för att propagandamaskineriet gjort ett bra jobb (ur propagandamonstrets ögon sett) och för att landet är så litet att det politiskt sett inte rymmer mer än en åsikt i taget.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: