De positiva uttalandena om mitträcken baserade på uppgifter från vägverket är förunderligt bleka

Det är lätt att tänka sig att mitträcken på vägen borde minska olyckorna. Det är till och med svårt att tänka sig motsatsen. Men när vägverket börjar citeras i sammanställningar över 2009 börjar jag undra om allt står rätt till. En orsak till den stora minskningen av dödsfall är lågkonjunkturen… Den tunga trafiken har minskat… I vägverkets Powerpoint framgår att satsningen på säkra bilar varit rekordstor i Sverige jämfört med övriga Europa. Och att olyckorna i de andra länderna också sjunker kraftigt. Och så nämns det att mitträcken säkert också gjort sitt till… Varför nämns mitträcken som olycksminskande bara som en tro, inte som något man har följt upp och jämfört?

Mitträckena sattes upp på vägar som var olycksdrabbade. Man började med de mest olycksdrabbade vägarna, så man vet på vilka vägar olyckorna inträffar. Så det borde vara enkelt att berätta hur mycket mer olyckorna sjunkikt på vägar med mitträcke jämfört med på vägar utan mitträcke. Bläddrade på Google, och hittade att olycksstatistik finns i databaserna TRISS och TRISSTORY. Men ingenstans hittade jag någon som helst färsk statistik som skiljer på olycksminskning mellan mitträckesvägar och vägar utan mitträcken. Olycksstatistik finns per år, det finns per län, det finns per typ av olyckor, det finns per hastighetsgräns. Men inte med en så enkel skillnad som på vägar med mitträcken jämfört med vägar utan mitträcken.

Varför inte? Statistiken fanns där från början, det var därför man började på mitträckesbyggandet. Det är därför man fortsätter. Vore det inte naturligt med en liten jämförelse mellan olycksändringen på vägar med respektive utan mitträcken? Speciellt som vi började med något där erfarenheterna från andra länder var blandade, så är det väl torligt man följt upp hur det gått? La märke till att det säkraste vi har enligt vägverkets statistik är de snabba vägarna som är väsentligt mindre olycksdrabbade än 70 och 90 vägar, troligen för att det går mindre trafik på dem? Men varför finns ingen offentligt redovisad statistik över olycksminskning på mitträckesvägar?

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: