Hur allvarlig är svininfluensan egentligen?

Sanningen är den att vi inte riktigt vet ännu. Troligen kommer vi heller aldrig att riktigt säkert få veta, såvida den inte till slut visar sig vara avsevärt mycket farligare än vanlig influensa. Detta inte ens om vi försöker avgöra hur farlig den är baserat på något så allvarligt och tydligt som inträffade dödsfall.

Hur kan jag säga det? Jo, statistik är alltid en fråga om tolkningar, och statistik för att förutspå är mer svårhanterlig än statistik för att jämföra i efterhand. Ett dödsfall som sådant är väldigt tydligt. Hur det skall klassificeras är inte alls lika entydigt. Om någon är frisk och får svininfluensan och sedan dör i hjärtinfarkt, vad är då dödsorsaken? Influensa eller hjärtinfarkt? Det blir en avvägning, och kommer att bedömmas olika av olika personer, och har troligen bedömts olika när vi jämför med historiska data från tidigare år. Det vi kan göra är att gå på de offentliga uppgifterna, men vara medvetna om att dessa kommer att innehålla en viss variation. Sammanställningar är heller inte så lätta att hitta. 

Uppgifterna om dödsorsak blir olika, bland annat beroende på vem som gör bedömningen. Ett exempel är en död 8-årig flicka. I aftonbladet kan man läsa om henne som en finsk flicka, som inte räknas i den svenska statistiken (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6069317.ab), i Expressen hittar man henne som en del i den svenska statistiken. För tillfället finns dödsfallen sammanställda via SMI. Bortsett från nyss nämnda flickan samt en 16-åring som både tidningarna och SMI tidigare rapporterat som ett bekräftat dödsfall i svininfluensa, men som SMI nu inte längre har med, stämmer SMIs redovisning med tidningarnas. SMIs redovisning innehåller faktiskt fler dödsfall, då dödsfall som först i efterhand bekräftas som svininfluensa läggs till i SMIs redovisning men ofta med en fördröjning på några veckor.

Jag hamnade på WordPress som en följd av ett mycket bra inlägg från nora4you om svininfluensan. Det man skall tänka på är att Nora4you fokuserar på totalen av dödsfall, något som vi faktiskt inte har uppgifter om, varför jag fokuserar på de dödsfall som tidningarna skriver om (de under 55 år) och som vi därför kan jämföra mot andra år. En influensavåg brukar komma på hösten och vara till våren. När någon säger att svininfluensan inte orsakat dödsfall bland äldre, glömmer man bort att vi redan i år bör ha haft slutet av en vanlig influensavåg under våren. Var den som vanliga influensor har vi haft kanske 50 till 100 dödsfall bland de som är över 75 år. Men vi vet det inte, för det står inte i tidningarna om det. Så att jämföra svininfluensan för äldre åldersgrupper med vanliga influensor går inte förrän den offentliga statistiken har släppts, och det kommer inte att vara på många år till.

Det nora4you tynger på är att det inte finns grund hos oss ännu för att säga att detta är en av de stora influensa-katastroferna. Jag håller med om att den inte ser ut att vara värre än en av de riktigt stora influensa-katastroferna, till och med kanske mildare än vanligt om vi tittar på de över 75 år. Men den har redan nu klart visat att den är värre än vanliga influensor för yngre människor. Den är allvarlig nog för att jämföras med Hongkong-influensan, även om den kanske visar sig vara inte fullt lika farlig. På grund av av bland annat ovanstående nämnda svårighet med hur man skall klassificera ett dödsfall, som förmodligen inte bara varierar från fall till fall och bedömmare till bedömmare, men även från årtionde till årtionde, och dessutom baserat på hur mycket uppmärksamhet som fallet kommer att få, ville jag kommentera lite i statistiken från SCB som nora4you använt. Jag gör det för att visa att på samma sätt som statistiken visar att vi troligen inte pratar om de katastrofer värre än Hongong-influensan som ibland utmålas, så pekar den också på att vi pratar om något som för yngre åldersgrupper (under 55 år) är värre än en vanlig influensa, vilket jag tyckte inte riktigt framkom i nora4yous material.

SCB tillhandahåller gammalt material, och utan att betala får man inte tillgång till färska siffror, dock finns det årsböcker utgivna. Tyvärr har de en grövre åldersindelning än statistiken på webbsidan, men de ger ändå en bild av att det inte förändrats så mycket sedan 1977. Redan från början får vi därför vara medvetna om att vi har tillgång till så gamla siffror att även det gör jämförelserna osäkrare. På nora4yous sida anges lite statistik och en länk hur man får komplett statistik från SCB (fram till 1996 utan att betala extra). Nedanstående bygger på den statistik som nora4you hänvisar till och som SCB publicerar över dödsfall i influensa.

Uppgifterna om dödsfall i influensa visar tydligt att normalt dör många fler äldre än yngre av influensa. I själva verket, som nora4you påpekar, anger man för varje år ett antal dödsfall som snarare räknas i hundratal än i ental. Eftersom detta är vad som händer årligen så får det normalt ingen stor uppmärksamhet (På SMI hittar vi just nu 19 dödsfall, och beroende på vilken tidning man läser skall man lägga till ett eller två till). Det gör det också troligt att bedömningen av dödsorsak är mer likartad i de lägre åldrarna, då de får mer uppmärksamhet och det finns färre försvårande faktorer. Jag har därför tagit SCBs statistik och summerat åldersgrupperna i två klasser (de där dödsfall är vanliga i statistiken, och de där dödsfall är ovanliga i statistiken). Istället för de ursprungligen 16 raderna med siffror från SCB är vi alltså nu nere i två rader (ålder 0 till 54 år, respektive ålder 55 och uppåt). Det gör det lättare att jämföra än om man tittar i hela tabellen från SCB.

SCB statistik dödsfall i influensa åren 1977 till 1996

Om vi bara tittar på antalet dödsfall 1977 och framåt, i åldersgruppen 0 till 54 år (läs mittersta raden i tabellen), så ser vi att de år från år varierar mellan 0 och upp till 5 (där 5 är ensamt förekommande 1983). Redan idag har vi i samma åldersgrupp 15 dödsfall i Sverige hittills i år (baserat på ovan refererade sida från SMI). Detta har vi 14:e December, och med en influensa som i Norge anges ha tagit 25 liv så här långt, och ännu inte brutit ut i full kraft i hela Sverige. Det finns alltså anledning att tro att antal dödsfall innan året är slut inte bara stannar vid de nu kända, utan ökar. Gör de det kommer antalet dödsfall i åldersgruppen 0-54 år att ytterligare öka och bli ännu mycket högre än för tidigare år med vanliga influensor. Med det tycker jag vi kan konstatera att influensan är farligare, alternativt slumpmässigt har träffat oss hårdare i år än vanliga år trots massvaccineringen. Det sista låter som en mindre trolig förklaring, och inte något jag tror på.

SCB statistik influensa dödsfall åren 1969 till 1976

Tittar vi även på samma åldersgrupper för åren 1969 till 1976 (återigen läs på mittersta raden i tabellen ovan), så ser vi att antalet dödsfall så här långt i år (15) ligger nära antalet dödsfall de åren utom för 1969 och 1970, åren direkt efter utbrottet av hongkonginfluensan. En svårighet när man jämför är att vi vet att det tar tid från sjukdomen bryter ut fram till att dödsfall inträffar. Vi har gammal statistik för hela år som vi kan jämföra med, men vi befinner oss just nu i ett år om vilket vi bara vet vad som hänt så här långt. Den första person som dog i svininfluensan i Sverige dog siste augusti 2009, det vill säga för 3 månader sedan. Antalet dödsfall 2009 har redan stigit till nivåer som liknar de flesta åren i den här tabellen utom åren 1969 och 1970 (all statistik från SCB är per helår och bör därför jämföras mot helår).

Vi har från Norge som drabbats snabbare än Sverige, uppgifter om att Norge redan räknat 25 döda i svininfluensan . De två första åren i sista tabellen ovan innehåller Hongkong-influensans dödsfall för Sverige. Den startade 1968 och kan möjligen ha haft färre döda i SCB statistik det året än 1969 som är första året vi ser i den här tabellen. Det mesta tyder alltså på att årets influensa i lägre åldersgrupper är dödligare än vanliga influensor, så det finns anledning till oro. Men det finns fortfarande gott hopp att den visar sig mindre dödlig än Hongkong-influensan var, dock ser den ut att vara den värsta influensa vi drabbats av sedan dess.

2 Comments

 1. Posted december 20, 2009 at 3:54 e m | Permalink | Svara

  Hur många har dött av sprutan? Fått missfall? Vem ska ta hand om den detaljen? Annika Linde & Co?

  • Posted december 20, 2009 at 4:55 e m | Permalink | Svara

   Pålitliga uppgifter om hur många som dött av vaccinet är inte lätta att hitta, ännu mindre uppgifter om missfall. I början när man vaccinerade de verkliga riskgrupperna var det en tid lika många dödsfall som inträffat nära vaccineringen, som inträffat bland de som fått svininfluensan. Senare har de flesta av de misstänkta dödsfallen från vaccineringen officiellt ansetts ha haft andra orsaker än själva vaccinet. Nu med så många vaccinerade och så många döda är det betydligt fler som dött av svininfluensan. Att vaccinera sig är alltid en risk, och alla biverkningar kommer inte att vara kända, och en del av dem inte förrän långt senare.

   En av de som skrivit mycket om risken med vaccinet är norah4you . Jag tror att var och en måste ta sitt beslut om man skall vaccinera sig eller inte. Det är inget lätt val, och det är ett val mellan två olika risker, det är inte ett val mellan en risk och något som är riskfritt.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: