Även i Australien diskuteras hur korrekta klimathotsdata är

Klimatforskning väcker känslor. Climategate handlar om hur mycket dessa känslor egentligen påverkat de framställda klimathote, samt hur politiska direktiv ytterligare förstårker detta. I svenska media skrivs väldigt lite. DN hade en vecka efter climategate en artikel som var så förvånande tam på området att den som skrev den noterade att det han skrev förmodligen skulle leda till en massa diskussioner. En av slutsatserna i artikeln var att det inte finns bevis för att klimathotet är skapat av forskarnas tolkning av data. Det kan i och för sig vara sant. Climategate (klimatbluffen) handlar bland annat om forskarnas eventuella förfalskning av data, och det faktum att data inte görs tillgängliga för kritiker, samt att kritiker inte ges möjlighet att föra fram sina teser. En viktig fråga från climategate är behovet att låta alla få tillgång till och möjlighet att studera data. Att som i DN tolka huvudfrågan till en fråga om man i brist på data, inte kunnat motbevisa en tes som bygger på hemligt material, är att totalt bortse från vad vetenskap skall vara, samt att blunda för risken bakom Climategate. Det är mycket svårt att motbevisa ett påstående, vars uppgifter är hemliga, och där vägen till slutsatsen är hemlig, det är också oförenligt med tanken i vetenskap, att resultat skall kunna återskapas av oberoende forskare.

Ett exempel på hur svårtolkade data är, samt ett exempel på hur omtolkade data presenteras som klimathot baserat på helt andra slutsatser än man får från ursprungliga uppmätta data, publiceras i http://nzclimatescience.net/images/PDFs/global_warming_nz2.pdf. Det handlar om två saker. På samma sätt som för Rysslands data (25% av stationerna är med, men de som ligger i städer med ökande temperatur), och för Australiens data (i Australien har man tagit med 3 mätstationer av 222), har man valt att bara ta med speciellt utvalda stationer dels omtolka datat för de man tagit med. Nedan graf visar hur originaldata från Nya Zeeland ser ut ur klimatperspektiv om obearbetade uppmätta data används för att göra grafen. Om det finns en global uppvärmningstrend är det i alla fall ingen tydlig och stor sådan, och de från andra källor kända höga temperaturerna från ännu tidigare tidpunkter gör trenden bakom klimatbluffens påståenden om växthuseffekten ännu mer svårfunnen:

Global uppvärmning saknas på nya zeeland om obearbetade uppmätta temperaturdata används

Om ovanstående data nu bearbetas lite grand, kan man komma till nedan diagram med den officiella bilden som visar en klar och oroande uppvärmningstrend. Grafen har tillkommit efter att klimathotets vetenskapsmänn (en av dem ingår i mail och dokumentskörden som publicerats i samband med Climategate) har studerat temperaturdata och kommit fram till att många av de uppmätta och under mer än hundra år nedskrivna data är fel. I själva verket har de kommit fram till att nästan alla gamla data är fel. De har omkalkylerat och justerat nedskrivna mätdata för alla sju mätstationer som använts för trenden på Nya Zeeland. De har justerat gamla mätdata så att 6 av de sju ingående mätstationerna har fått en ökad uppvärmningstrend som varierar mellan 0.4 till 0.9 grader mer trend än tidigare (en station sänktes med 0.15 grader). Därefter har de kommit fram till och publicerat en trend på 0.92 grader, diagrammet nedan. Observera att man från diagrammet ockå får en bra bild över varför klimatbluffens förespråkare så gärna vill diskutera klimatförändringen från 1900-talets början (vilket man gärna refererar till som den industriella mätepokens början). Man kunde lika gärna ha sagt lilla istidens slut, men det är inte lika säljande.

global uppvärmning på nya zeeland baserat på bearbetade indata visar en klar och tydlig trend efter bearbetningen

Det som sedan diskuteras är om detta är rätt eller fel tolkning. Bloggen med argument för och emot, och länkar till båda sidornas argument finns här. En del av förklaringen på varför man justerat temperaturerna bygger på att en ny mätstation på en flygplats ligger på samma höjd som en gammal mätstation som inte tidigare påverkades på nära håll av människans uppvärmning, men att det ändå är rätt att justera dess data då den ligger på samma höjd som flygplatsen, vilket sedan diskuteras ytterligare. Att inte experterna kan bli eniga är för att det är många faktorer som spelar in. Men det är viktigt att förstå att det är inte de mätta data som visar uppvärmningstrenden vi ser, det är de omberarbetade data med tolkningar som lett till den trend som visas. Detta är liknande typ av svårbedömda omtolkningar och bearbetningar som climategates läcka från CRU visat att CRUs klimathotsforskare har gjort.

 Nedan diagram visar vad australiens 222 mätstationer visar:

Australiens 222 mätstationer med temperaturdata för australien

På samma sätt kan man se hur de från dessa utvalda tre stationerna ser ut, efter att deras data har omarbetats till den officiella tolkningen i IPCCs rapport, IPCC Fourth Assessment Report, Black line is observations. som synes ingen nämvärd likhet mellan uppmätta temperaturer och av IPCC redovisad rapport:

IPCC rapport över temperaturförändringar i Australien från 1900 till 2007

 Det kan tilläggas att före klimattoppmötet i Köpenhamn, efter att ovanstående redovisats, beslutade Australien att inte genomdriva CO2-handel på det sätt som ursprungligen var planerat.

Kommentera

You must be logged in to post a comment.

%d bloggare gillar detta: